Ι.Ο.Χ. - Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων, Chania Sailing Club

Chania Sailing Club

Achilleas Persidis with new compositions in Hania Sailing Club

Την Παρασκευή 6 Μαΐου στις 21:30, στον Ι.Ο.Χανίων, στο Νεώριο Μόρο, ο σπουδαίος κιθαρίστας Αχιλλέας Περσίδης θα παρουσιάσει νέες του συνθέσεις . Συμμετέχει ο επίσης εξαίρετος μουσικός, Δημήτρης Κολιακουδάκης
Ελεύθερη είσοδος με ελάχιστη κατανάλωση κατ’ άτομο 6 ευρώ


On Friday, 6th of May, at 21:30, in Hania Sailing Club, Neorio Moro, the great guitar player Achilleas Persidis will present his new compositions. He will collaborate with the equally excellent musician, Dimitris Koliakoudakis.
Free Entrance with a minimum consumption of 6 euros per person.

«Ο ήχος ταξιδεύει μέσα στο χρόνο μαζί με τους ανθρώπους δημιουργώντας νέες φόρμες, νέες επιρροές, νέα ακουστικά ήθη και απαιτήσεις. Πιστεύω πως μέσα σε αυτή την πολυπλοκότητα η επιστροφή στην πηγή, ειδικά σε οριακές περιόδους όπως η σημερινή, επαναπροσδιορίζει την αρχέγονη ανάγκη για μελωδικότητα, απλότητα και στέρεα συναισθήματα. Συνθέσεις λοιπόν σαφούς μελωδίας και νύξεις τεχνοτροπιών, που με επηρέασαν βαθιά μέσα στα χρόνια, αφομοιωμένες και χωνεμένες μέσα από τα έγχορδα. Βασικός και πολύτιμος συνεργάτης ο λίαν ιδιαίτερος κιθαρίστας Δημήτρης Κολιακουδάκης, που δίνει απλόχερα την δική του πορεία μέσα στο χρόνο ομορφαίνοντας τις εν λόγω συνθέσεις.»


“Sound travels in time alongside with people, creating new forms, new influences, new acoustic morals and demandings. I believe that in this complexity, the return to the source, especially in marginal times like the ones we live in, redefine the primitive necessity for musicality, simplicity and solid feelings. Compositions of solid melodies and hints of different styles, that affected me deeply through the years, absorbed and digested through string instruments. Essential and valuable companion, the exceptionally special guitarist Dimitris Koliakoudakis, that shares unsparingly his own course though time, making these compositions more beautiful.”

Λίγα λόγια για τον Αχιλλέα Περσίδη.

Ο ήχος της κιθάρας και του λαούτου, του Αχιλλέα Περσίδη, σε ταξιδεύει σε αυθεντικά και σε πολλά επίπεδα της μουσικής . Ήχοι δωματίου, βιωματικοί, πότε ονειροπόλοι κι άλλοτε τελετουργικοί, ήχοι της υπαίθρου και των μυστικών τόπων, μουσικοί δρόμοι φτιαγμένοι σαν πάνω σε ζωγραφική παλέτα, οι συνθέσεις του κιθαρίστα Αχιλλέα Περσίδη ενσωματώνουν στοιχεία και επιρροές από την παλαιά γεωγραφική μουσική συνάφεια Πόλης, Κρήτης, Μεσογείου και την σύγχρονη αισθητική της οργανικής μουσικής.
Κιθαρίστας από 11 ετών ο Αχιλλέας Περσίδης ξέρει όσο κανείς άλλος την τέχνη της κιθάρας και του λαούτου . Συμμετέχει στην Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδος σε ντουέτα και μουσικά σχήματα εξασκώντας ένα πραγματικά ζωντανό παίξιμο και συλλέγει εμπειρίες που τον βοηθούν αργότερα, το 1987 να δημιουργήσει το Σύνολο "ΝΟΤΙΟΣ ΗΧΟΣ".
Κατά τη διάρκεια των ετών, σημειώνουμε δύο Σταθμούς γεωγραφικούς και μουσικούς του μεγάλου κιθαρίστα: 1969 έως 1974 αλλεπάλληλα ταξίδια στην Ισπανία και σπουδή ισπανικής κιθάρας, 1980 έως 1986 μόνιμος κάτοικος Κρήτης όπου γνωρίζεται με την μουσική σκηνή του νησιού μας, μαθαίνει λαούτο και επί 5 χρόνια είναι μόνιμος συνεργάτης του Ψαραντώνη και του Γιώργη Ξυλούρη, ενώ παράλληλα έχει συνεργαστεί με τον Ross Daly. Έχει λάβει μέρος σε πάνω από 100 δίσκους της Ελληνικής δισκογραφίας ενώ έχει συνθέσει μουσική για θέατρο και κινηματογράφο (Ντοκυμαντέρ). Έχει διατελέσει κάτοικος εξωτερικού απ' όπου απεκόμισε πολύτιμα στοιχεία γνώσης και νοοτροπίας μουσικής. Έχει αναπτύξει προσωπικό ύφος σύνθεσης και παιξίματος, όπως επίσης και προσωπικά ανοιχτά κουρδίσματα, δίνοντας στην κιθάρα ιδιαίτερο ύφος.

A few words for Achilleas Persidis
The sound of the guitar and the lute of Achilleas Persidis, lets you travel in authentic and different levels of music. Chamber sounds, learned through experience, sometimes dreamy and sometimes ritual, sounds of the countryside and of mystical lands, musical roads made as if painted on canvas, the compositions of the guitarist Achilleas Persidis integrate elements and influences from the old geographical musical cohesion of Crete, Mediterranean and the current aesthetics of organic music.
A guitarist since his 11 years, Achilleas Persidis, knows like nobody else the art of the guitar and the lute. He participates in Athens and other Greek cities in duos and musical ensembles, practicing a real live way of playing and collecting experiences that will help him later on to create, in 1987, the Ensemble “NOTIOS IHOS”.
During the years, we note two vital points in geography and music for the great guitarist: 1969-1974 back to back trips in Spain and studies on Spanish guitar, 1980-1986 living in Crete where he learns the music of our island, studies the lute and for five years he collaborates steadily with Psarantonis and Giorgis Xilouris, while also collaborating with Ross Daly. He has taken part in over 100 albums of the Greek discography and has written music for the theater and movies (documentaries). He has also lived abroad where he has derived valuable elements of knowledge and musical attitude. He has developed a personal style of composing and playing, as well as personal open tuning, giving a special tone to the guitar.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Facebook Event

Νεώριο Μόρο facebook page