Προπονήσεις σκαφών ανοικτής θαλάσσης με διμελές πλήρωμα

Εκτύπωση Πέμπτη, 07 Ιανουάριος 2021 11:37

Εφαρμόζοντας την από 31/12/2020 απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/742796/1439 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικά με τις προπονήσεις σκαφών 2μελούς πληρώματος (Double Handed) διευκρινίζουμε ότι οι αθλούμενοι θα πρέπει να φέρουν στο σκάφος τους:

1. Το πιστοποιητικό καταμέτρησης ORC Double Handed που έχει σταλεί από την ΕΑΘ και αναγράφει Όνομα σκάφους, όνομα ιδιοκτησίας, όμιλο στη δύναμη του οποίου ανήκει το σκάφος.

2. Τα ανανεωμένα αθλητικά δελτία των 2 αθλητών που επιβαίνουν (πρωτότυπα ή αντίγραφα αυτών). Eνημερωτικά αναφέρουμε ότι η ΕΑΘ/ΕΙΟ έχει αποστείλει στη ΓΓΑ κατάλογο των σκαφών που διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό ORC Double Handed.

monaxous monaxous 2020