Ι.Ο.Χ. - Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων, Chania Sailing Club

Chania Sailing Club

ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ!!!!!! Προκήρυξη αγώνα "Νίκος Κοζωνάκης"

ΕκτύπωσηE-mail Σάββατο, 08 Ιούνιος 2013 13:44

Ο Ιστιοπλοϊκός ‘Όμιλος Χανίων προκηρύσσει τους αγώνες ανοικτής θαλάσσης, με την επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ1 & 2», για σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC και την κλάση J24, το Σάββατο 22 Ιουνίου  2013 με διαδρομή ΧΑΙΝΙΑ – ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ NIKOΣ ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ 1 και την Δευτέρα 24/06/2013 με τη διαδρομή ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ – ΧΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ 2. Για τη φετινή χρονιά, ο αγώνας είναι αφιερωμένος ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ.

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής τους:

1.1. Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013-2016 (RRS).

1.2. Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule 2013.

1.3. Οι Διεθνείς Κανόνες ORC Rating Rules 2013.

1.4. Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης I.S.A.F. Offshore Special Regulations.

1.5. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.

1.6. Ο Κανονισμός Αγώνων της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο..

1.7. Ο Διεθνής Κανονισμός I.R.C. 2013, Μέρος 1,2,3.

1.8. Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα.

1.9. Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους.

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

2.1. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C, καν. 20.31 (6) Μέρος ΙV του Κανονισμού της I.S.A.F. και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν διαφήμιση κατά τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή.

2.2. Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την Εθνική τους Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.

2.3. Η εφαρμογή των διατάξεων του καν. 20 του κανονισμού της ISAF θα ισχύσει από τις 7:00 της 22ας /06/2013 και μέχρι τις 24:00 της Δευτέρας 24/06/2013.

2.4. Ο οργανωτής Όμιλος, μπορεί να απαιτήσει τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν σημαία ή αυτοκόλλητο με το σήμα του χορηγού καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1. Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, O.R.C. Club, IRC και κλάση J24 που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας όπως αυτές ισχύουν.

3.2. Σε κάθε ιστιοπλοϊκό πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δυο ιστιοπλόοι κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπός του.

3.3. Κόστος συμμετοχής 10 ευρώ και για τους δύο αγώνες.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1. Οι δηλώσεις συμμετοχήςμ για όλα τα σκάφη, πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του I.O.X. μέχρι το Σάββατο 22 Ιουνίου και ώρα 09.00.

4.2. Να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής και κατάστασης πληρώματος που επισυνάπτονται.

4.3. Κάθε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πιστοποιητικού καταμετρήσεως του σκάφους για το έτος 2013 και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4.4. Οι δηλώσεις συμμετοχής αφορούν και τις δύο διαδρομές και θα γίνουν σε χωριστά έντυπα.

4.5. Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συμφωνούν με τα παραπάνω, δεν θα γίνονται δεκτές.

4.6. Η μη τήρηση των παραγράφων 3 και 4 θα έχει ως συνέπεια την αναφορά του σκάφους ως "DNC".

5. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

5.1. Η Επιτροπή Αγώνα έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τους κανονισμούς αγώνων της Ε.Α.Θ. να συγχωνεύσει τις κλάσεις (με εξαίρεση αυτή των J24) ανάλογα με τη συμμετοχή.

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ

6.1. Θα εφαρμοστεί το σύστημα "TIME ON DISTANCE".

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

7.1. Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, όπως περιγράφεται στο Προσάρτημα Α4, των Δ.Κ.Α.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

8.1. Θα δίνονται από τη γραμματεία του Ομίλου στη συγκέντρωση κυβερνητών και θα αφορούν και τις δύο διαδρομές.

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

9.1. Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Αγώνων ΕΙΟ/ΕΑΘ.

9.2. Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε σκάφος, πριν ή μετά το τέλος του αγώνα.

10. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

10.1. Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών, οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με το ονοματεπώνυμο όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία του Ι.Ο.Χ. μαζί με την δήλωση συμμετοχής.

10.2. Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον ενημερωθεί γραπτά σε ειδικό έντυπο η Επιτροπή Αγώνα, το αργότερο 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

11. ΕΥΘΥΝΗ

11.1. Οι αθλητές αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Τόσο ο οργανωτής όμιλος, όσο και οι επιτροπές του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη για ότι τυχόν συμβεί στους αγωνιζόμενους ή τα σκάφη τους κατά τη διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα.

11.2. Είναι αρμοδιότητα του εντεταλμένου εκπροσώπου ή όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν το βαθμό εκπαιδεύσεως του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος η όχι στον προγραμματισμένο αγώνα.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

12.1. Ο Ι.Ο.Χ. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οπτικό υλικό από των αγώνα κατά την κρίση του χωρίς καμία απαίτηση από τους συμμετέχοντες.

13. ΕΠΑΘΛΑ

13.1. Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές Γενικής Βαθμολογίας και στους νικητές των κλάσεων, ανάλογα με τη συμμετοχή.

14. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

14.1. Η απονομή επάθλων στους νικητές του αγώνα «ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ 1» θα γίνει στις 23 Ιουνίου 2013.

14.2. Για τη διαδρομή ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ΧΑΝΙΑ, «ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ 2» θα γίνει την Τετάρτη (26/6/13) και ώρα 21.30 μετά το πέρας της τελετής για την παγκόσμια ημέρων κατά των ναρκωτικών στις εγκαταστάσεις του Ι.Ο.Χ..

15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ: 22/06/2013 Τελευταία ημέρα υποβολής δηλώσεων συμμετοχής 

ΣΑΒΒΑΤΟ: 22/06/2013 Συγκέντρωση κυβερνητών (Ώρα:09:30) 

ΣΑΒΒΑΤΟ: 22/06/2013 ΑΓΩΝΑΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ 1
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΧΑΝΙΑ - ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 27 ν.μ.  
ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 10:30:00 

ΔΕΥΤΕΡΑ: 24/06/2013 Συγκέντρωση κυβερνητών (Ώρα:09:30) 

ΔΕΥΤΕΡΑ: 24/06/2013 ΑΓΩΝΑΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ 2
ΔΙΑΔΡΟΜΗ:ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΧΑΝΙΑ  
ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 27 ν.μ. 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 10:30:00 

ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ!!!!!!