Ι.Ο.Χ. - Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων, Chania Sailing Club

Chania Sailing Club

ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΕκτύπωσηE-mail Τρίτη, 21 Ιούνιος 2011 17:43

Viridiana_under_SpinnakerL

ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Εκπαιδευτής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
(makisvasilakis.com - τηλ. 699 70 30 133)

4-6-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Ι Τμήμα Α΄
4-6-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-18:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Ι Τμήμα Β΄
4-6-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 18:30-21:30 ΘΕΩΡΕΙΑ 1 Ομιλητής Εμμανουήλ Βασιλάκης.

Εισαγωγή Ιστορικό. Πως γεννήθηκε η ιστιοπλοΐα και ιστιοδρομία. Ναυτική Ορολογία, Ονοματολογία ιστιοφόρου σκάφους και εξαρτισμού του. Τύποι ιστιοφόρων σκαφών. Άνεμος, ανεμολόγιο, κλίμακα Μποφόρ. Θάλασσα, ρεύματα, κύματα, αποθαλασία. Ασυνήθη κύματα. Αρχές ευσταθείας. Ταχύτητα γάστρας. Υποθερμία.

5-6-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-14:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΙΙ Τμήμα Α΄
5-6-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ 14:00-18:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΙΙ Τμήμα Β
5-6-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ 18:30-21:30 ΘΕΩΡΕΙΑ 2 Ομιλητής Εμμανουήλ Βασιλάκης
(Συνέχεια του προηγουμένου μαθήματος)

18-6-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ Τμήμα Α΄
18-6-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-18:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ Τμήμα Β΄
18-6-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 18:30-21:30 ΘΕΩΡΕΙΑ 3 Ομιλητής Εμμανουήλ Βασιλάκης

Ιστιοπλοϊκή ορολογία, Ιστιοπλοΐα. Στοιχεία αεροδυναμικής, υδροδυναμικής. Αεροτομή, πίεση, υποπίεση. Δυνάμεις που επενεργούν στα πανιά του σκάφους. Βασικές αρχές για την ρύθμιση των πανιών ανάλογα με την πλεύση. Βασικοί χειρισμοί ιστιοφόρου σκάφους. Αναστροφή, υποστροφή. Ειδικά φαινόμενα ανέμου.

19-6-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-14:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΙV Τμήμα Α΄
19-6-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ 14:00-18:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΙV Τμήμα Β΄
19-6-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ 18:30-21:30 ΘΕΩΡΕΙΑ 4 Ομιλητής Εμμανουήλ Βασιλάκης
(Συνέχεια του προηγουμένου μαθήματος)
25-6-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ V Τμήμα Α΄
25-6-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-18:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ V Τμήμα Β΄
25-6-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 18:30-21:30 ΘΕΩΡΕΙΑ 5 Ομιλητής Εμμανουήλ Βασιλάκης.

Σωστικά μέσα ασφαλείας σκάφους και επιβαινόντων. Σήματα κινδύνου. Άνθρωπος στην θάλασσα. Ανεύρεση περισυλλογή ανθρώπου από την θάλασσα. Χρήση ζώνης ασφαλείας, συρμάτων ασφαλείας. Κίνδυνοι στην θάλασσα και στο ιστιοφόρο σκάφος, προληπτικά μέσα. Θραύση ιστού, πυρκαγιά, διαρροή, προσάραξη, βύθιση εγκατάλειψη σκάφους, χρήση πνευστής σχεδίας. Κακοκαιρία (προληπτικά μέσα, αντιμετώπιση). Αναστολή απόπλου λόγω κακοκαιρίας, χειρισμοί σκάφους με δυσμενείς συνθήκες (ανακωχή, αντιμονή, χρήση πλωτής άγκυρας). Επιβίωση στην θάλασσα.

26-6-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-14:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ VI Τμήμα Α΄
26-6-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ 14:00-18:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ VI Τμήμα Β΄
26-6-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ 18:30-21:30 ΘΕΩΡΕΙΑ 6 Ομιλητής Εμμανουήλ Βασιλάκης

Ναυτιλία. Περί πυξίδών, Απόκλιση Παρεκτροπή, Παραλλαγή, Πορείες, Διόπτευση. Γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος. Αποστάσεις (μίλια), ταχύτητες (κόμβοι). Χάρτες, Μερκατορική και Γνωμονική προβολή. Αναγνώριση συμβόλων και σημάτων. Χάραξη πορείας. Εισαγωγή στην Ακτοπλοΐα. Συστήματα σημάνσεως (σημαντήρες). Φανοί, Φάροι, αναγνώριση ακτών, γραμμές θέσεως. Προσδιορισμός στίγματος εξ αναμετρήσεως, καθώς και εν όψη ενός ή και περισσοτέρων σημείων. Χρήση ισοβαθών (βυθόμετρο) και ραντάρ.

2-7-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ VIΙ Τμήμα Α΄
2-7-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-18:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ VIΙ Τμήμα Β΄
2-7-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 18:30-21:30 ΘΕΩΡΕΙΑ 7 Ομιλητής Εμμανουήλ Βασιλάκης
(Συνέχεια του προηγουμένου μαθήματος)
3-7-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-14:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ VIΙΙ Τμήμα Α΄
3-7-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ 14:00-18:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ VIΙΙ Τμήμα Β΄
3-7-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ 18:30-21:30 ΘΕΩΡΕΙΑ 8 Ομιλητής Εμμανουήλ Βασιλάκης

Πρακτική εξάσκηση επί χάρτου.

9-7-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΙX Τμήμα Α΄
9-7-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-18:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΙX Τμήμα Β΄
9-7-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 18:30-21:30 ΘΕΩΡΕΙΑ 9 Ομιλητής Εμμανουήλ Βασιλάκης Διεθνής Κανονισμός προς αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα (ΔΚΑΣ).
10-7-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-14:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ X Τμήμα Α΄
10-7-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ 14:00-18:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ X Τμήμα Β΄
10-7-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ 18:30-21:30 ΘΕΩΡΕΙΑ 10 Ομιλητής Εμμανουήλ Βασιλάκης

Άγκυρες, Τύποι αγκύρων. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα κάθε τύπου. Λοιπά υλικά αγκυροβολίας, καδένες, σχοινιά, εργάτης. Αγκυροβολία σε όρμο, πρυμοδέτηση σε προβλήτα, παραβολή, πλαγιοδέτηση. Χειρισμοί με πανιά. Μέτρα ασφαλείας μετά την αγκυροβολία. Ρυμούλκηση.

11-7-2011 ΔΕΥΤΕΡΑ 18:30-21:30 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
16-7-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
17-7-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ -21:00 Τμήμα Α΄
23-7-2011 ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
24-7-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ -21:00 Τμήμα Β΄

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Κατά την διάρκεια των εξόδων πρακτικής εκπαίδευσης θα διδαχθούν τα ακόλουθα θέματα με σειρά διδασκαλίας ανάλογα με την κρίση του εκπαιδευτού, τις καιρικές συνθήκες και σε συσχετισμό με την θεωρητική διδασκαλία.

ΜΕΡΟΣ 1ο : (5 πρώτα μαθήματα)

  • Γνωριμία με το σκάφος. Επίδειξης σκάφους και εξαρτίας του. Ονοματολογία

-Χειρισμός πανιών. Τριμάρισμα πανιών. Χρήση σπινακόξυλου για το σταύρωμα της genoas.

-Επίδειξη μηχανής και οργάνων σκάφους.

-Επίδειξη και χρήση ατομικών και λοιπών σωστικών μέσων. Άνθρωπος στη θάλασσα – διαδικασία διάσωσης.

-Ναυτικοί κόμβοι.

-Εξοικείωση στο τιμόνεμα με μηχανή και πανιά. Τήρηση πορείας με πυξίδα.

-Αγκυροβολία (χειρισμοί με μηχανή και πανιά).

ΜΕΡΟΣ 2 ο :

-Συνεχείς επανάληψη 1ου μέρους.

-Εξάσκηση ναυτιλίας. ΔΚΑΣ.

-Επίδειξη χρήσης μπαλονιού.